Out of Stock

Amber Boston Round Glass Bottle 4 oz w/ Black Atomizer — Kit of 3

$7.75

This Amber Boston glass bottle kit with atomizer spray is the perfect size for handmade body sprays and mists.

Amber Boston Round Glass Bottle 4 oz w/ Black Atomizer — Kit of 3 Details:

  • Bottle holds 4 oz. of liquid
  • Measures 1-3/4 x 4-1/2"
  • Kit includes 3 Amber Boston glass bottles with atomizer sprays

For even more essential oils, bottles, soap bases, and other body essentials — check out our Homemade Bath and Body Collection.

Full Description
Out of Stock
Add to wishlist

Create Wishlist

This Amber Boston glass bottle kit with atomizer spray is the perfect size for handmade body sprays and mists.

Amber Boston Round Glass Bottle 4 oz w/ Black Atomizer — Kit of 3 Details:

  • Bottle holds 4 oz. of liquid
  • Measures 1-3/4 x 4-1/2"
  • Kit includes 3 Amber Boston glass bottles with atomizer sprays

For even more essential oils, bottles, soap bases, and other body essentials — check out our Homemade Bath and Body Collection.

Customer Reviews 0 (0 Reviews) Write a Review

Sorry, there are no reviews for this product yet.