Amber Boston Round Glass Bottle with White Atomizer — Kit of 3

$6.75

This glass bottle kit with white atomizer spray nozzle is the perfect size for holding handmade body sprays and mists.

Amber Boston Round Glass Bottle 2oz. w/White Atomizer Details:

  • Bottle holds 2 oz. of liquid
  • Measures 1-1/4 x 3-1/4"
  • Kit Includes 3 Amber Boston Glass Bottles with White Atomizer Sprays

For even more essential oils, bottles, soap bases, and other body essentials — check out our Homemade Bath and Body Collection.

Full Description
Unavailable
Add to wishlist

Create Wishlist

This glass bottle kit with white atomizer spray nozzle is the perfect size for holding handmade body sprays and mists.

Amber Boston Round Glass Bottle 2oz. w/White Atomizer Details:

  • Bottle holds 2 oz. of liquid
  • Measures 1-1/4 x 3-1/4"
  • Kit Includes 3 Amber Boston Glass Bottles with White Atomizer Sprays

For even more essential oils, bottles, soap bases, and other body essentials — check out our Homemade Bath and Body Collection.

Customer Reviews 0 (0 Reviews) Write a Review

Sorry, there are no reviews for this product yet.